بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 727. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قازان, 2019 ساعات 13:03

قازاق سپورتىنىڭ قوجاسى - مينيسترلەر مەن ميلليونەرلەر

قۋانىش قاپپاس 4871 7

6 قازان, 2019 ساعات 10:25

گولوۆكين IBF جانە IBO بەلدىگىن قايتارىپ الدى

قۋانىش قاپپاس 3036 12

24 قىركۇيەك, 2019 ساعات 15:40

«Qazsport» قازاققا نە كورسەتىپ ءجۇر؟

قۋانىش قاپپاس 3821 25

23 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:25

الەم بىرىنشىلىگىنەن 1 التىن مەدال عانا بۇيىردى

قۋانىش قاپپاس 3083 5

19 قىركۇيەك, 2019 ساعات 10:22

الەم چەمپيوناتى: قورجىندا التى مەدال بار

قۋانىش قاپپاس 4290 6