بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:54

كارانتيندەگى قالا (فوتوبايان)

ءاليحان جاناربەك 848 0

20 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:55

جۇمابەك تاشەنوۆ

Abai.kz 1162 8

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 1029 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 11078 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 15068 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 15617 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 3402 1