جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 2547 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 12030 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 16509 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 16629 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 4148 1

27 قاڭتار, 2020 ساعات 16:40

نە ىستەۋ كەرەك؟

Abai.kz 5961 9

23 قاڭتار, 2020 ساعات 18:09

جۋسان وپەراتسياسى. "دولگايا دوروگا دوموي"

Abai.kz 3602 2