سارسەنبى, 28 اقپان 2024

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2022 ساعات 21:12

كرەمل حەرسوندا لاس بومبا جارماق

Abai.kz 6294 1

24 قازان, 2022 ساعات 00:32

رەسەي حەرسون حالقىن دەپورتاتسيالاپ جاتىر

Abai.kz 6352 2

11 قازان, 2022 ساعات 00:05

ەلىمىزدە رەسەيلىك تىڭشىلار ءجۇر!

Abai.kz 7058 5

5 قازان, 2022 ساعات 21:37

پۋتين تىعىرىققا تىرەلدى

Abai.kz 7111 3

4 قازان, 2022 ساعات 13:16

پۋتيننەن كەيىن كىم پرەزيدەنت بولادى؟

Abai.kz 6529 6

30 قىركۇيەك, 2022 ساعات 18:46

قازاقستانعا رەسەيلىكتەر قاپتاپ جاتىر...

Abai.kz 5390 15

26 قىركۇيەك, 2022 ساعات 18:46

باشقۇرتتار پانا سۇراۋدا...

Abai.kz 5501 4