بەيسەنبى, 26 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 128400. جازىلعاندار — 114821. قايتىس بولعاندار — 1990

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 قاراشا, 2020 ساعات 14:28

انار: ءوزىمدى سوۆەت جازۋشىسىمىن دەپ ەسەپتەمەيمىن!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 1642 12

2 قاراشا, 2020 ساعات 13:27

پريكاسپيسكوە براتستۆو

انار رزاەۆ 1843 3

23 قازان, 2020 ساعات 16:53

«اتا قونىس»

Abai.kz 4273 22

21 قازان, 2020 ساعات 13:13

«باس» جانە نامىس

ريزا ءالمۇحانوۆا 3847 6

19 قازان, 2020 ساعات 11:18

بىزگە بىر سۋپەرماركەت كەرەك-اق!

عابباس قابىشۇلى 2328 1

13 قازان, 2020 ساعات 12:16

ۆاشينگتون يرۆينگ. قاراقشى كيدد

ناعىز قابشىقبايۇلى 1335 3

6 قازان, 2020 ساعات 11:46

اقيىق اقىن رۋحى بىزگە قازىر كەرەك!

Abai.kz 1539 1

5 قازان, 2020 ساعات 11:43

ورازاق سماعۇلوۆ جانە قازاقتىڭ قانى

احمەت توقتاباي 3507 12