جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 2796 16

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 2955 8

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 3748 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 4062 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 5331 10

17 قاڭتار, 2020 ساعات 10:50

قۋاندىق شاماحايۇلى. ورىنباسار

Abai.kz 3338 25

15 قاڭتار, 2020 ساعات 11:13

مۇحتار ماعاۋين

توقتارالى تاڭجارىق 3311 20