دۇيسەنبى, 16 مامىر 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 مامىر, 2022 ساعات 14:09

التىن بۇرىشتار مەن جەتىم بۇرىشتار

دۋمان امانۇلى 1173 3

21 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:38

دەموگرافيانى كوتەرۋ باستى مىندەت...

Abai.kz 1238 0

18 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:36

قازاقستان: گەندەرلىك تەڭدىكتىڭ تاريحى

Abai.kz 1269 0

15 ناۋرىز, 2022 ساعات 19:44

"ۇلتتىق رۋحاني جاڭعىرۋ": نە جاسالدى؟

Abai.kz 1201 0

14 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:30

انا مەن بالا قۇقىعى - باقىتتى ەلدىڭ كەپىلى

Abai.kz 1370 0