سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 اقپان, 2015 ساعات 11:12

ابىلايحاننىڭ بۇقار جىراۋدى توقتاتۋى

ادمينيستراتور 3754 0

18 اقپان, 2015 ساعات 22:16

قارىمتاسىنا قازاق اۋىلدارىن قايتارسىن

ادمينيستراتور 3559 0

18 اقپان, 2015 ساعات 14:00

كەمەڭگەرلەردىڭ ايتقانى اقيقات بولا بەرمەيدى

ادمينيستراتور 3790 0

17 اقپان, 2015 ساعات 13:40

باقىتتى بولعىم كەلەدى...

ادمينيستراتور 8819 0

16 اقپان, 2015 ساعات 10:55

ءامىرجان قوسانوۆ. ار مەن ادەبيەت اراسى

ادمينيستراتور 3590 0

11 اقپان, 2015 ساعات 17:24

نۇرلان ءسادىر. قۇراستىرۋشى

ادمينيستراتور 3238 0

9 اقپان, 2015 ساعات 10:38

توقتار جاقاش. ازاماتتىق الۋ – بانان ساتىپ الۋمەن تەڭ

ادمينيستراتور 4413 0

7 اقپان, 2015 ساعات 19:41

ارمان سقابىلۇلى. «اۋتسورسينگ» دەگەن اۋرۋ بار

ادمينيستراتور 5661 0