بەيسەنبى, 20 ماۋسىم 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 17:26

جەر ماسەلەسى – قازاقتىڭ ءتىرى يا ءولى بولۋىنىڭ ماسەلەسى

اباي-اقپارات 8485 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:26

كىم ەلىمە تيىسسە – سول مەنىڭ جاۋىم بولدى

اباي-اقپارات 6668 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:22

الاش اتىن اسپانعا، شىعارار ولار ءبىر تاڭدا

اباي-اقپارات 14049 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:14

ءبورىنىڭ ارتىنان بولتىرىك اقىلدى بولعاندىقتان ەرمەيدى

اباي-اقپارات 10214 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:48

تۇركىستان جاستارى بىرلەسىڭدەر!

اباي-اقپارات 6889 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:46

الاش تۋى استىندا، كۇن سونگەنشە سونبەيمىز!

اباي-اقپارات 147745 35

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:42

ۇلت ءۇشىن قۇربان بولۋ – ۇلتشىلدىق ەرەجەسى

اباي-اقپارات 8821 0