بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4893. قايتىس بولعاندار — 37

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:05

COVID-19. كورشىلەر قالاي كۇرەسىپ جاتىر؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 1458 4

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 17:40

ايتاقتاعى اتتانشى قازاقستاندى تاعى دا تىلدەدى

Abai.kz 12789 33

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:47

رەسمي اقپارات قولجەتىمدى بولسا، وتىرىككە ەشكىم سەنبەس ەدى...

قۋانىش قاپپاس 1934 18

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:16

«مەملەكەت مەنىكى ەكەن»

داۋرەن قۋات 3290 19

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:32

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ساۋلەتتى كوش (جالعاسى)

Abai.kz 2440 9

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:32

قوعام نەگە «قازاق ينتەرنەتىنىڭ دەربەستىگى» ءۇشىن كۇرەسپەيدى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1668 22