جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 اقپان, 2018 ساعات 08:33

كوكە

مىڭجان بايجانين  3855 4

19 اقپان, 2018 ساعات 20:09

جەر اڭساعان سارى اتان، ۇمىت بولعان سارى ساماۋىر

ايكەرىم قيىقباي 4099 0

19 اقپان, 2018 ساعات 13:44

ءاز انا - ءامينا

Abai.kz 3159 6

19 اقپان, 2018 ساعات 11:17

كور ساتۋشىلاردى كىم باقىلايدى؟

اردابەك سولداتباي 3262 18

19 اقپان, 2018 ساعات 10:09

بەيبىت قويشىباەۆ. شىرماۋىق

Abai.kz 5552 2

19 اقپان, 2018 ساعات 09:26

گۋرەۆ جاياۋ اسكەر ۋچيليششەسىنىڭ تاريحى

اققالي احمەت 2548 2

17 اقپان, 2018 ساعات 20:34

ءوزىنىڭ دە ءسوزىنىڭ دە مىنەزى - رۋح ەدى...

Abai.kz 2765 12