جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قاڭتار, 2018 ساعات 12:21

Cاۋرانباەۆ: دوپولنەنيە وبيازاتەلنو نەتىپ نەعىلىڭدار

نۇرزات توعجان 4034 23

23 قاڭتار, 2018 ساعات 10:04

قازاقستاننان تىس جەردە 6 321 564 قازاق بار

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 9281 46

23 قاڭتار, 2018 ساعات 10:01

جەتىمدەردى كىم جەبەيدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 2093 0

22 قاڭتار, 2018 ساعات 11:31

ءىلياس ەسەنبەرلين. "شىڭعىس حاننىڭ تەگى - قازاقتىڭ ادايى"

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 5074 69

22 قاڭتار, 2018 ساعات 10:52

قىتاي قىسىمى قانشالىقتى راس؟

دالەل جاناتۇلى 11528 17