جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 10:21

وڭتۇستiكتiڭ باقىتتان باسى اينالدى

اباي-اقپارات 2826

9 مامىر, 2009 ساعات 10:19

قازاقستاننىڭ كارتوگرافتارى ۇيىقتاپ جاتىر

اباي-اقپارات 2839

9 مامىر, 2009 ساعات 10:16

سايدەنوۆ پەن دۋناەۆ ايعا باتا جاساعان با؟

اباي-اقپارات 1868

9 مامىر, 2009 ساعات 10:13

«دالاعا پالما ءوسىرۋدىڭ قاجەتى جوق»

اباي-اقپارات 2485

9 مامىر, 2009 ساعات 10:10

اعادى جايىق، اعادى…

اباي-اقپارات 3835

9 مامىر, 2009 ساعات 09:52

سالتانات جازعان - سالتاناتتار

اباي-اقپارات 2603

9 مامىر, 2009 ساعات 09:51

ءجۇز جەتىنشى كوكتەم

اباي-اقپارات 2054

9 مامىر, 2009 ساعات 09:48

تاۋلى قاراباق - كاۆكازداعى ءۇشىنشى بومبا

اباي-اقپارات 2912