جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2009 مامىر

14 مامىر, 2009 ساعات 08:17

سۋحبات. گەرولد بەلگەر

اباي-اقپارات 3656

14 مامىر, 2009 ساعات 08:09

ءتاتاميدىڭ تارلانبوزى

اباي-اقپارات 2120

14 مامىر, 2009 ساعات 08:05

بوكسشىلار قالاشىعى سالىنادى

اباي-اقپارات 2064

14 مامىر, 2009 ساعات 07:59

بىرلىك باسقا دا، تىرلىك باسقا

اباي-اقپارات 2040

14 مامىر, 2009 ساعات 07:15

ءور التاي، اسقار التاي، اسقان التاي

اباي-اقپارات 4048

14 مامىر, 2009 ساعات 07:08

جىندىحاناداعى جازبالار

اباي-اقپارات 3346

14 مامىر, 2009 ساعات 07:01

ەسەسى كەتكەن ەسىل دارىن

اباي-اقپارات 2345