جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 شىلدە, 2016 ساعات 12:38

اعا بۋىن، سىزدەر وڭباعانسىزدار!

اباي-اقپارات 3446 0

5 شىلدە, 2016 ساعات 10:06

يسلام اكا جارادى...

اباي-اقپارات 2995 0

5 شىلدە, 2016 ساعات 10:00

"جەتىستىك جوق" دەپ ايتا بەرمەيىكشى

اباي-اقپارات 2865 0

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:53

جۇمىس

اباي-اقپارات 2280 0

4 شىلدە, 2016 ساعات 12:18

پاتريوتتىقتى "وۆ"-پەن ولشەمەيىكشى...

اباي-اقپارات 2861 0

4 شىلدە, 2016 ساعات 12:13

قازاق ارۋاق شاقىرادى

اباي-اقپارات 3066 0

1 شىلدە, 2016 ساعات 15:44

«جاماننىڭ ساندىراعى...»

— راۋشان، سەن ءۇي الساڭ عوي، — دەدىم كەنەت، — ءبارىمىز قوناققا بارىپ، تاڭ اتقانشا تويلار ەدىك.

اباي-اقپارات 4098 1

1 شىلدە, 2016 ساعات 10:26

جوقشىلىق

اباي-اقپارات 2580 0