سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126182. جازىلعاندار — 112806. قايتىس بولعاندار — 1945

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 تامىز, 2016 ساعات 11:38

...ءنيدى داۋدان قۇتقارادى-اۋ

اباي-اقپارات 2119 0

11 تامىز, 2016 ساعات 11:35

جازيرانىڭ باعالى ءسوزى

اباي-اقپارات 2444 0

11 تامىز, 2016 ساعات 11:11

"شىمكەنت-تىكتەر"

اباي-اقپارات 2393 0

8 تامىز, 2016 ساعات 11:56

"ورالحان ءداۋىت قايتىس بولىپتى"

اباي-اقپارات 3464 0

8 تامىز, 2016 ساعات 11:45

الەكسەي نيگە قىلمىستىق ءىس قوزعار ەدىم...

اباي-اقپارات 2595 0

8 تامىز, 2016 ساعات 11:40

الەكسەي ني جاۋاپقا تارتىلۋ كەرەك

اباي-اقپارات 2734 0

4 تامىز, 2016 ساعات 11:48

مۇعالىمدەر ورىس گازەتتەرىن نە ىستەيدى؟

اباي-اقپارات 2627 0

4 تامىز, 2016 ساعات 11:10

قىتاي جەردى جىرتقىشتارشا پايدالانادى

اباي-اقپارات 2598 0