جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:59

كولىك باقىلاۋشىلار جەمقورلىقتان تازا

اباي-اقپارات 1886

29 مامىر, 2009 ساعات 05:57

قۇنسىزدانۋعا لايىقتى توسقاۋىل قويىلعان

اباي-اقپارات 1947

29 مامىر, 2009 ساعات 05:55

«الليا اياتقا» قالاي توسقاۋىل قويامىز ؟

اباي-اقپارات 1905

29 مامىر, 2009 ساعات 05:53

«جاربولدىنىڭ» كوكونىستەرى

اباي-اقپارات 1739