سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1945

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:59

كولىك باقىلاۋشىلار جەمقورلىقتان تازا

اباي-اقپارات 1986

29 مامىر, 2009 ساعات 05:57

قۇنسىزدانۋعا لايىقتى توسقاۋىل قويىلعان

اباي-اقپارات 2030

29 مامىر, 2009 ساعات 05:55

«الليا اياتقا» قالاي توسقاۋىل قويامىز ؟

اباي-اقپارات 1983

29 مامىر, 2009 ساعات 05:53

«جاربولدىنىڭ» كوكونىستەرى

اباي-اقپارات 1862