جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 06:30

عارىشقا قۇشتارلىق قارشاداي كەزدەن قالىپتاسادى

اباي-اقپارات 2254

29 مامىر, 2009 ساعات 06:27

بايقوڭىر باعىنباي بارادى

اباي-اقپارات 2038

29 مامىر, 2009 ساعات 06:25

قۇم ىشىندەگى قىزعالداق قالا

اباي-اقپارات 2006

29 مامىر, 2009 ساعات 06:23

Aلاياققا الدانعان اڭقۋلار ارىزدانۋدا

اباي-اقپارات 1844

29 مامىر, 2009 ساعات 06:14

بانكتەردىڭ جۇمىسى كاسىپكەرلەردىڭ كوڭىلىنەن شىقپايدى

اباي-اقپارات 1816

29 مامىر, 2009 ساعات 06:11

قوي شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگى ارتادى

اباي-اقپارات 2052

29 مامىر, 2009 ساعات 06:01

جولداردىڭ جاعدايى جاقسارادى

اباي-اقپارات 1730