جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:02

يلين – شوۋمەن ەمەس، سپورتشى

اباي-اقپارات 2157

29 مامىر, 2009 ساعات 04:55

ۋيلليام فيەرمان: مەن قازاق تIلIنIڭ جاناشىرىمىن

اباي-اقپارات 1955

29 مامىر, 2009 ساعات 04:51

قىتايدىڭ ۇلى كومپوزيتورىن قۇتقارعان قازاق

اباي-اقپارات 2210

29 مامىر, 2009 ساعات 04:46

ءاندىجان وقيعاسىنىڭ ءتۇپ-توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 2506

29 مامىر, 2009 ساعات 04:45

ورىس تاريحىنا باسقا كوزقاراس

اباي-اقپارات 1911