دۇيسەنبى, 18 قازان 2021

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:02

يلين – شوۋمەن ەمەس، سپورتشى

اباي-اقپارات 2702

29 مامىر, 2009 ساعات 04:55

ۋيلليام فيەرمان: مەن قازاق تIلIنIڭ جاناشىرىمىن

اباي-اقپارات 2492

29 مامىر, 2009 ساعات 04:51

قىتايدىڭ ۇلى كومپوزيتورىن قۇتقارعان قازاق

اباي-اقپارات 2778

29 مامىر, 2009 ساعات 04:46

ءاندىجان وقيعاسىنىڭ ءتۇپ-توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 3023

29 مامىر, 2009 ساعات 04:45

ورىس تاريحىنا باسقا كوزقاراس

اباي-اقپارات 2376