دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:02

يلين – شوۋمەن ەمەس، سپورتشى

اباي-اقپارات 1809

29 مامىر, 2009 ساعات 04:55

ۋيلليام فيەرمان: مەن قازاق تIلIنIڭ جاناشىرىمىن

اباي-اقپارات 1649

29 مامىر, 2009 ساعات 04:51

قىتايدىڭ ۇلى كومپوزيتورىن قۇتقارعان قازاق

اباي-اقپارات 1781

29 مامىر, 2009 ساعات 04:46

ءاندىجان وقيعاسىنىڭ ءتۇپ-توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 2064

29 مامىر, 2009 ساعات 04:45

ورىس تاريحىنا باسقا كوزقاراس

اباي-اقپارات 1579