سەيسەنبى, 9 ناۋرىز 2021

2016 شىلدە

1 شىلدە, 2016 ساعات 13:00

دۇكەنباي دوسجان وقۋلارى ءوتتى

اباي-اقپارات 3860

1 شىلدە, 2016 ساعات 11:26

سالافيزم

ءيا، سالافيزم مەن سۋفيزم... باي بالاسى مەن جارلى بالاسى سياكتى...بىرەۋى تالتايىپ "شىرەنىپ" تۇرادى، ال ءبىرى "ەڭكەيىپ" تىلەنىپ تۇرادى...

اباي-اقپارات 4049

1 شىلدە, 2016 ساعات 10:44

قادىر ءتۇنىن قۇلشىلىقپەن وتكىزگەن ادام مول ساۋاپقا كەنەلەدى

بارشالارىڭىزدى قاسيەتتى قادىر ءتۇنىن ساۋاپتى امالمەن وتكىزۋگە شاقىرامىن.

اباي-اقپارات 3141

1 شىلدە, 2016 ساعات 10:26

جوقشىلىق

اباي-اقپارات 2849

1 شىلدە, 2016 ساعات 10:17

قازاقتار ورىس شىركەۋلەرىن مەشىتكە اينالدىرادى

اباي-اقپارات 3068

1 شىلدە, 2016 ساعات 10:11

قىتايداعى قازاق قىزى نە ىستەپ ءجۇر؟

اباي-اقپارات 2942

1 شىلدە, 2016 ساعات 09:55

دومبىرانى دۇنيەگە اكەلگەن قازاق رۋى

دومبى اتا مازارىنىڭ وسىنشاما ۇزىن بولۋى، دومبىرانىڭ تەگى نۇق پايعامبار زامانىنان ءارى دە جاتىر دەگەن ءسوز.

اباي-اقپارات 17654

1 شىلدە, 2016 ساعات 09:39

جەر كودەكسىنىڭ داۋلى باپتارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى

اباي-اقپارات 2296