دۇيسەنبى, 15 ءساۋىر 2024

2014 قازان

31 قازان, 2014 ساعات 11:12

ءوزى دانا، ءوزى بالا اسىل دوس... مەملەكەتتىڭ رۋحاني بايلىعى ەدى...

ءوزى دانا، ءوزى بالا، اسىل دوس تالاسبەك ناعىز بابىندا ەدى.

اباي-اقپارات 9374

31 قازان, 2014 ساعات 10:41

جالدامالانى جالداۋ – قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى ۇندەۋ جاريالادى.

اباي-اقپارات 7817

31 قازان, 2014 ساعات 10:26

جۇماش كوكبورى. باسقا قولدان نە كەلەر؟..

ءبىر عىلىم دوكتورىنىڭ ورىسشا جازىلعان كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى بولدى.

اباي-اقپارات 5480

31 قازان, 2014 ساعات 07:36

Dina Tulekova. حاكىمدىك پەن اكىمدىك

باتىستا جاستار ءبىر سالانىڭ مىقتى مامانى بولۋدى ارماندايدى.

اباي-اقپارات 9737

30 قازان, 2014 ساعات 15:19

باس پروكۋراتۋرانىڭ ۇندەۋى

اباي-اقپارات 6519

30 قازان, 2014 ساعات 14:15

قۇداي دەگەن كىسى بولۋ ازدىق ەتەدى

ارسىزدىقپەن تاپقان بايلىعىڭنان باسىڭا نە پايدا؟

اباي-اقپارات 7931

30 قازان, 2014 ساعات 09:56

جاندوس قۇسايىن. نازارباەۆتىڭ يدەولوگياسى

550 جىلدىقتى تويلاۋ ءپۋتيننىڭ سوزىنە جاۋاپ پا؟

اباي-اقپارات 8732

30 قازان, 2014 ساعات 09:17

ىشىمىزدە ءۇندىنىڭ ۇرىعى ءوسىپ جاتىر

اباي-اقپارات 8633