جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

2012 قازان

24 قازان, 2012 ساعات 07:08

قانات ءCىلام: «مەن ءوز ۇلتىمدى جاقسى كورەمىن!»

اباي-اقپارات 3676

24 قازان, 2012 ساعات 06:46

بۇقارباي بەيسەن. تۇركى تۇگەلدەنسە، ورىس قايدا بارادى؟

اباي-اقپارات 3579

24 قازان, 2012 ساعات 06:24

ءمۇشايرا: «بايتاق ەلىم –باقىتىم!»

اباي-اقپارات 4199

24 قازان, 2012 ساعات 06:12

ءشارىپحان قايسار. ەرەۋىلشىلەردى ەلىكتىرگەن كىم؟

اباي-اقپارات 2927

24 قازان, 2012 ساعات 05:45

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3888