جەكسەنبى, 4 جەلتوقسان 2022

2012 قازان

23 قازان, 2012 ساعات 10:52

تاۋەلسىزدىك ءھام كوممۋنيزم

اباي-اقپارات 2650

23 قازان, 2012 ساعات 09:09

بوتاگوز سارسەنعالي. قازاق ءتىلى قايتسە كوگەرەدى؟

اباي-اقپارات 5952

23 قازان, 2012 ساعات 08:42

چەم بەشبارماك وتليچاەتسيا وت مياسا پو-كازاحسكي؟

اباي-اقپارات 4945

23 قازان, 2012 ساعات 08:34

Cەرىك ەرعالي. قازاقشا ەت، قامىراۋقات، «بەشبارماك» ...

اباي-اقپارات 5634