دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2012 قازان

29 قازان, 2012 ساعات 09:01

«حالىقتىق IPO». بۇل نە؟

اباي-اقپارات 2238

29 قازان, 2012 ساعات 08:24

سەنات دەپۋتاتتارى: ۇكىمەت كوشى-قونعا كوڭىل ءبولسىن!

اباي-اقپارات 1650

29 قازان, 2012 ساعات 06:58

دوس كوشىم. قازاقتىڭ بەس پارىزى

اباي-اقپارات 1935

29 قازان, 2012 ساعات 06:23

ۇسىنىس: جاڭاوزەن قالاسىنىڭ اتىن وزگەرتۋ كەرەك!

اباي-اقپارات 2335

26 قازان, 2012 ساعات 11:33

"داريعا، سول قىز"

اباي-اقپارات 1655