جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

2012 قازان

29 قازان, 2012 ساعات 09:01

«حالىقتىق IPO». بۇل نە؟

اباي-اقپارات 4932

29 قازان, 2012 ساعات 08:24

سەنات دەپۋتاتتارى: ۇكىمەت كوشى-قونعا كوڭىل ءبولسىن!

اباي-اقپارات 3214

29 قازان, 2012 ساعات 06:58

دوس كوشىم. قازاقتىڭ بەس پارىزى

اباي-اقپارات 3897

29 قازان, 2012 ساعات 06:23

ۇسىنىس: جاڭاوزەن قالاسىنىڭ اتىن وزگەرتۋ كەرەك!

اباي-اقپارات 4474

26 قازان, 2012 ساعات 11:33

"داريعا، سول قىز"

اباي-اقپارات 3370