جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 اقپان

1 اقپان, 2013 ساعات 09:11

حيكاياشىنىڭ تاسىلىنە ورالۋ

اباي-اقپارات 1910

1 اقپان, 2013 ساعات 08:55

قازاقستاندا جىلىنا ءار ادام 50 بوتەلكە اراق ىشەدى

اباي-اقپارات 2555