دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 اقپان

1 اقپان, 2013 ساعات 07:46

ديدار امانتاي. قاراعايلىداعى تانگو

اباي-اقپارات 1860

1 اقپان, 2013 ساعات 07:32

عاريفوللا انەس. قازاقتىڭ باعىنا تۋعان «قازاق» (باسى)

اباي-اقپارات 2884

1 اقپان, 2013 ساعات 07:27

پرەستۋپلەنيە پروتيۆ كازاحسكوگو نارودا

اباي-اقپارات 1967