جەكسەنبى, 14 تامىز 2022

2012 قازان

8 قازان, 2012 ساعات 10:29

«ۇستازىم- مەنىڭ جان دوسىم» بايگەسى

اباي-اقپارات 3622

8 قازان, 2012 ساعات 10:27

قازاقستان جانە شەتەلدەگى قازاقتار

اباي-اقپارات 3656

8 قازان, 2012 ساعات 10:22

تۇرسىن جۇرتباي. قارا داپتەردىڭ يەسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3208

8 قازان, 2012 ساعات 10:12

سەرىكجان قاجي. جۇرەگىمدە ءبىر اباي

اباي-اقپارات 2173

8 قازان, 2012 ساعات 10:01

قاجىمۇقان عابدوللا. Cاياسي قامىت

اباي-اقپارات 2016

8 قازان, 2012 ساعات 09:16

اعابەك قوناربايۇلى. ءدىن بولماسا دىم بولمايدى

اباي-اقپارات 2583

8 قازان, 2012 ساعات 08:46

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2089