سەنبى, 22 ماۋسىم 2024

2012 قازان

8 قازان, 2012 ساعات 10:29

«ۇستازىم- مەنىڭ جان دوسىم» بايگەسى

اباي-اقپارات 5331

8 قازان, 2012 ساعات 10:27

قازاقستان جانە شەتەلدەگى قازاقتار

اباي-اقپارات 4560

8 قازان, 2012 ساعات 10:22

تۇرسىن جۇرتباي. قارا داپتەردىڭ يەسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 4027

8 قازان, 2012 ساعات 10:12

سەرىكجان قاجي. جۇرەگىمدە ءبىر اباي

اباي-اقپارات 2751

8 قازان, 2012 ساعات 10:01

قاجىمۇقان عابدوللا. Cاياسي قامىت

اباي-اقپارات 2693

8 قازان, 2012 ساعات 09:16

اعابەك قوناربايۇلى. ءدىن بولماسا دىم بولمايدى

اباي-اقپارات 3396

8 قازان, 2012 ساعات 08:46

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2640