بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2012 مامىر

2 مامىر, 2012 ساعات 11:35

ارالاس نەكە بىرلىگىمىزگە ىقپال ەتە مە؟!

اباي-اقپارات 2021

2 مامىر, 2012 ساعات 11:33

جانكەشتى جۇماققا جولامايدى

اباي-اقپارات 1668

2 مامىر, 2012 ساعات 11:29

بەتپاقدالا اڭىزى

اباي-اقپارات 3372

2 مامىر, 2012 ساعات 11:27

«ەر قارۋى – بەس قارۋ»

اباي-اقپارات 2735

2 مامىر, 2012 ساعات 10:36

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 27.04.2012

اباي-اقپارات 1188

2 مامىر, 2012 ساعات 10:35

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 25.04.2012

اباي-اقپارات 1752