جۇما, 7 قازان 2022

2012 مامىر

3 مامىر, 2012 ساعات 07:18

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2354

2 مامىر, 2012 ساعات 11:58

قاي قازاق «مەن – قازاقپىن» دەپ ايتپادى دەيسىز

اباي-اقپارات 17316

2 مامىر, 2012 ساعات 11:53

بۇركىت نۇراسىل. قازاق قالاي بوسقىن اتاندى؟

اباي-اقپارات 3229

2 مامىر, 2012 ساعات 11:51

بوكسشى بايىسا...

اباي-اقپارات 2622

2 مامىر, 2012 ساعات 11:47

«قاسIرەت كەرەگەسI»

اباي-اقپارات 2211