سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 مامىر

3 مامىر, 2012 ساعات 13:42

اتىراۋداعى داۋىل

اباي-اقپارات 1399

3 مامىر, 2012 ساعات 13:18

ءسوزسىز - ءسوز بوستاندىعى

اباي-اقپارات 1810

3 مامىر, 2012 ساعات 11:17

7 اتا

اباي-اقپارات 2566

3 مامىر, 2012 ساعات 10:45

قازاق ءمۋلتفيلمىنىڭ كوسەگەسى قاشان كوگەرەدى؟

اباي-اقپارات 1454

3 مامىر, 2012 ساعات 10:44

ماقسات بازارباەۆ: ءبىزدىڭ بيزنەس – شوۋ، توي-بيزنەس

اباي-اقپارات 1682

3 مامىر, 2012 ساعات 10:43

ساۋىتبەك سال

اباي-اقپارات 2940

3 مامىر, 2012 ساعات 10:41

سەنىڭ اكەڭ قانداي؟

اباي-اقپارات 2020

3 مامىر, 2012 ساعات 10:38

«قازاقتەلەكوم» باسشىسىنىڭ ايلىعى قانشا؟

اباي-اقپارات 2340