دۇيسەنبى, 18 قازان 2021

2018 ءساۋىر

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:59

ءۇش بي تۋرالى ءۇش قاتە

سامات نۇرتازا 8468

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:57

ساياساتكەر دوس كوشىمگە حات

باقتىباي اينابەكوۆ 3497

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:50

ءستاليننىڭ قولعا تۇسكەن كەزى

قانات ەسكەندىر 3570

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:44

ۋنيۆەرلەردىڭ اكادەميالىق ەركىندىگى 85%-عا جەتەدى

نۇرمۇحاممەد بايعاراەۆ 2497

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:39

لاتىن ءالىپبيى ۇلگىسىنە جاڭا ۇسىنىس

قالدارحان الىسەيىتۇلى 7423

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:24

«جەتىسۋدىڭ كوكتەمى» كەلدى

Abai.kz 3234