سەنبى, 23 قىركۇيەك 2023

2018 ءساۋىر

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 13:11

قابىل قالاسىندا تاعى دا جارىلىس بولدى

Abai.kz 2522

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:14

حالىقارالىق تەرميندەردى ەۋروپا ەلدەرى دە اۋدارىپ العان

قىدىرباەۆ قالدىباي 4919

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:05

قۇداي قازاق ەلىن سوعىستاردان ساقتاسىن!

Abai.kz 3953

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 05:47

جانۇزاق اكىم. قازاق نەگە ارتتا قالدى؟

Abai.kz 7727