جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

2018 ءساۋىر

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 13:11

قابىل قالاسىندا تاعى دا جارىلىس بولدى

Abai.kz 2769

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:14

حالىقارالىق تەرميندەردى ەۋروپا ەلدەرى دە اۋدارىپ العان

قىدىرباەۆ قالدىباي 5246

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:05

قۇداي قازاق ەلىن سوعىستاردان ساقتاسىن!

Abai.kz 4214

23 ءساۋىر, 2018 ساعات 05:47

جانۇزاق اكىم. قازاق نەگە ارتتا قالدى؟

Abai.kz 8282