سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2018 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:43

Qazkom بانك كەشىرىم سۇرادى

Abai.kz 3261

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:35

وعىز تالاپ ەتتى، بانك كەشىرىم سۇرادى!

سەرىك ابىكەن 2569

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 18:47

ءشامشىنىڭ سوڭعى سۇحباتى  

تىلەگەن احمەت 4118

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 14:36

نۇحتىڭ تاسى جانە قازاقتىڭ تاساتتىعى

الماسبەك ارونۇلى 4206

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:16

Tاعدىردىڭ تەپە­رىشى مەن تەپكىسىن كورگەن تەك قانا – قازاق

قاجىمۇقان عابدوللا 3755

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:11

جاپون جازۋشىسىنىڭ وي ورامى قازاق وقىرمانىنا قالاي اسەر ەتتى؟

التىناي دوسانوۆا 3239