بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4768. قايتىس بولعاندار — 37

2018 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:43

Qazkom بانك كەشىرىم سۇرادى

Abai.kz 3093

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:35

وعىز تالاپ ەتتى، بانك كەشىرىم سۇرادى!

سەرىك ابىكەن 2432

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 18:47

ءشامشىنىڭ سوڭعى سۇحباتى  

تىلەگەن احمەت 3929

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 14:36

نۇحتىڭ تاسى جانە قازاقتىڭ تاساتتىعى

الماسبەك ارونۇلى 3967

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:16

Tاعدىردىڭ تەپە­رىشى مەن تەپكىسىن كورگەن تەك قانا – قازاق

قاجىمۇقان عابدوللا 3640

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:11

جاپون جازۋشىسىنىڭ وي ورامى قازاق وقىرمانىنا قالاي اسەر ەتتى؟

التىناي دوسانوۆا 3101