بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2018 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:43

Qazkom بانك كەشىرىم سۇرادى

Abai.kz 3184

27 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:35

وعىز تالاپ ەتتى، بانك كەشىرىم سۇرادى!

سەرىك ابىكەن 2503

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 18:47

ءشامشىنىڭ سوڭعى سۇحباتى  

تىلەگەن احمەت 4036

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 14:36

نۇحتىڭ تاسى جانە قازاقتىڭ تاساتتىعى

الماسبەك ارونۇلى 4094

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:16

Tاعدىردىڭ تەپە­رىشى مەن تەپكىسىن كورگەن تەك قانا – قازاق

قاجىمۇقان عابدوللا 3691

26 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:11

جاپون جازۋشىسىنىڭ وي ورامى قازاق وقىرمانىنا قالاي اسەر ەتتى؟

التىناي دوسانوۆا 3183