سەنبى, 23 قاڭتار 2021

2018 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 15:53

ساياگۇل: اكەمە اراشا كەرەك!

Abai.kz 3741

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 14:01

مينيستر: حالىقتىڭ 83,1 پايىزى قازاق ءتىلىن ەركىن مەڭگەرگەن

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3456

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 11:21

قازاققا قازاق قايىرىمدىلىق جاساپ جاتىر

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 14672

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 10:51

ارابتار قىزدارىن تىرىدەي كومگەن زاماندا...

ارمان اۋباكىر 3521