جۇما, 3 اقپان 2023
انە، كوردىڭ بە؟ 4766 3 پىكىر 29 ناۋرىز, 2018 ساعات 10:51

ارابتار قىزدارىن تىرىدەي كومگەن زاماندا...

ارابتار قىزدارىن تىرىدەي كومگەن زاماندا ءبىزدىڭ بابالارىمىزدا ايەل زاتىنىڭ ستاتۋسى الدەقايدا جوعارى دەڭگەيدە بولعان. وعان ءبىر دالەل - ەۋرازيا توسىندەگى انالارىمىزدىڭ تاس مۇسىندەرى.  مەركى ونىرىندەگى (جامبىل وبلىسى) زەرتتەلگەن تاس مۇسىندەردىڭ باسىم بولىگىنىڭ ايەل ەسكەرتكىشتەرى بولۋى - ەجەلگى قازاق دالاسىندا  دانالىعىمەن كوزگە تۇسكەن انالارىمىزدىڭ كوپ بولعانىن، ولارعا دەگەن قۇرمەتتىڭ ايرىقشا بولعانىن بىلدىرسە كەرەك.

ارمان اۋباكىر

Abai.kz

3 پىكىر