سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2013 ماۋسىم

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 18:01

ولاردىڭ تابى¬نا¬تىنى – اقشا، مانساپ

اباي-اقپارات 1658

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 08:39

ەرلان ارىن – ەكىنشى اتامان!

اباي-اقپارات 1708

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 07:25

اقبەرەن ەلگەزەك. بالالىق شاقتان حات

اباي-اقپارات 3491

3 ماۋسىم, 2013 ساعات 11:10

تۇرسىن جۇرتباي. ۇندەمەي كەتۋ – شىندىققا قيانات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2425