سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2013 ماۋسىم

5 ماۋسىم, 2013 ساعات 10:07

5 ملن تەڭگە كىمگە بۇيىرادى؟

اباي-اقپارات 1734

5 ماۋسىم, 2013 ساعات 06:25

سەرىكبول قوندىباي. اۋليەلەر نە دەيدى؟

اباي-اقپارات 3102

5 ماۋسىم, 2013 ساعات 06:09

مۇحتار كارىباي. «نەگە ءبىز وسى...»

اباي-اقپارات 8896

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 22:13

حالىقتى بارىنشا سپورتقا تارتۋ كەرەك

اباي-اقپارات 2178