جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 444. جازىلعاندار — 28. قايتىس بولعاندار — 3
اباي.tv 2828 0 پىكىر 21 شىلدە, 2015 ساعات 17:15

قازاق حاندىعىنىڭ كۇشپەن ىدىراتىلۋىنىڭ فاكتورلارى

"قازاقستان تاريحى" پورتالىنىڭ ارنايى جوباسى.

 

Abai.kz

0 پىكىر