جۇما, 3 اقپان 2023
دەپ جاتىر 8881 0 پىكىر 8 قاراشا, 2016 ساعات 17:13

ءاليا نازارباەۆا وتباسىنىڭ سۋرەتىن جاريالادى (فوتو)

ءاليا نازارباەۆا جەلىدە وتباسىنىڭ سۋرەتىن جاريالادى. “بالاقايلارىمىزدىڭ بويىنداعى بار جاقسى قاسيەتتەر مەن شۋاق، اتا-انادان دارىعان!”، – دەپ جازادى ءاليا نازارباەۆا پاراقشاسىندا.

ول «بالا داۋىسى» بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىلارىنا دا ساتتىلىك تىلەدى.

«قايىرلى ءتۇن! جاڭا اپتا سىزدەر ءۇشىن تابىستى، ءساتتى بولسىن! اسىرەسە، @baladauysy جەڭىمپازدارى ءۇشىن. ولار بىرنەشە كۇن قاتارىنان تىكەلەي ەفيردە ەل الدىندا ونەر كورسەتىپ جاتىر»، – دەپ جازدى. 

كادردا جازعى قىدىرىستىڭ بىرىندە تۇسىرىلگەن ءسات. سۋرەتتە ءوزى مەن كۇيەۋى، ەكى قىزى – تيارا مەن السارا. وسى جىلدىڭ جازىندا باقىتتىڭ جۇپتىڭ الديار ەسىمدى ۇلى دۇنيەگە كەلدى.

Abai.kz


0 پىكىر