بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 759. جازىلعاندار — 55. قايتىس بولعاندار — 7
اباي.tv 4557 1 پىكىر 21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:58

مۇڭعۇليا قازاقتارىنىڭ بەينەبايانى

1 پىكىر