دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
بيلىك 970 0 پىكىر 23 قاڭتار, 2020 ساعات 10:32

مەملەكەت باسشىسى تالعات دوناقوۆتى قابىلدادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ توراعاسى تالعات دوناقوۆتى قابىلدادى.

كەزدەسۋدە تالعات دوناقوۆ پرەزيدەنتكە جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ 2019 جىلعى جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلارى جايىندا باياندادى.

مەملەكەت باسشىسىنا ەلىمىزدەگى سوت كورپۋسىنىڭ احۋالى، سۋديالاردى ىرىكتەۋ ءىسىن قاتاڭداتۋ جانە سوتتاردىڭ كادرلىق رەزەرۆىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا قابىلدانعان شارالار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقاەۆ تالعات دوناقوۆقا بىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.

Abai.kz

0 پىكىر