سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2019 تامىز

6 تامىز, 2019 ساعات 17:28

«ءار جۇرەكتە – تۋعان جەر!»

Abai.kz 2090

6 تامىز, 2019 ساعات 14:15

ەكى ەل بيلىگىنىڭ رەاكتسياسىنداعى ۇقساستىقتار

ايان قالمۇرات 2424

6 تامىز, 2019 ساعات 14:01

سارسەنباەۆتى ولتىرگەن قىلمىسكەر مەرزىمىنەن بۇرىن بوساپ شىعۋى مۇمكىن

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3610

6 تامىز, 2019 ساعات 13:12

سەرىكجان ءبىلاش قازاقتىڭ باعى ما، سورى ما؟

زىكىريا جانداربەك 6909

6 تامىز, 2019 ساعات 12:32

ءبىز كىمدى الداماقشىمىز؟

مارعۇلان سەيسەمباي 2781