جۇما, 26 اقپان 2021

2019 تامىز

7 تامىز, 2019 ساعات 12:08

باياعىدا سوۆەتتەر وداعىندا جاعداي وسىلاي ەدى...

ەسەنگۇل كاپقىزى 3304

7 تامىز, 2019 ساعات 11:35

قازاق جەرىنەن تاعى ءبىر تايقازان تابىلدى

Abai.kz 2874

7 تامىز, 2019 ساعات 11:34

يران جاڭا زىمىران جاساپ شىعاردى

Abai.kz 1796

7 تامىز, 2019 ساعات 10:44

كورشىمىزدىڭ كولەڭكەسىنە اينالدىق

جايبەرگەن بولاتوۆ. 4783

6 تامىز, 2019 ساعات 18:37

قىزىلوردادا ۆەلومارافون ءوتتى

Abai.kz 733