جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2011 شىلدە

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:56

اسقار قابىلان. «دالا كازاكتارى» كىمنىڭ كازاكتارى؟

اباي-اقپارات 2076

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:11

جۇقامىر شوكە. ابىلايدىڭ اسى نەگە اتاۋسىز وتەدى؟

اباي-اقپارات 2274

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:05

قۋاندىق شاماحايۇلى. ابايعا جولدانعان حات

اباي-اقپارات 3910