بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 20:48

كوكونىستى جيناپ الدىق...

اباي-اقپارات 1825

31 قازان, 2010 ساعات 20:46

تەمىرجول سالاسى: بۇگىن جانە ەرتەڭ

اباي-اقپارات 3425

31 قازان, 2010 ساعات 20:44

مادەني قىزمەتتىڭ مازمۇنى جوعارى بولۋى ءتيىس

اباي-اقپارات 2220

31 قازان, 2010 ساعات 20:41

جاڭا جوبالار –تىڭ وندىرىستەر

اباي-اقپارات 1849

31 قازان, 2010 ساعات 20:36

«جول كارتاسىنان» دا جىمقىرىپ ۇلگەرىپتى

اباي-اقپارات 1919

31 قازان, 2010 ساعات 20:27

ادامزاتتىق قۇندىلىقتاردىڭ ءۇش ولشەمى

اباي-اقپارات 2489