سەيسەنبى, 20 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109508. جازىلعاندار — 105030. قايتىس بولعاندار — 1768

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 20:48

كوكونىستى جيناپ الدىق...

اباي-اقپارات 1903

31 قازان, 2010 ساعات 20:46

تەمىرجول سالاسى: بۇگىن جانە ەرتەڭ

اباي-اقپارات 3618

31 قازان, 2010 ساعات 20:44

مادەني قىزمەتتىڭ مازمۇنى جوعارى بولۋى ءتيىس

اباي-اقپارات 2327

31 قازان, 2010 ساعات 20:41

جاڭا جوبالار –تىڭ وندىرىستەر

اباي-اقپارات 1926

31 قازان, 2010 ساعات 20:36

«جول كارتاسىنان» دا جىمقىرىپ ۇلگەرىپتى

اباي-اقپارات 1979

31 قازان, 2010 ساعات 20:27

ادامزاتتىق قۇندىلىقتاردىڭ ءۇش ولشەمى

اباي-اقپارات 2755