سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2012 ساعات 04:20

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1670

26 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:31

ايەلدەر ۇناتقان ماشينالار

اباي-اقپارات 1625

26 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:28

استانادا 3 ايدىڭ ىشىندە 4585 ءسابي دۇنيەگە كەلدى

اباي-اقپارات 1829

26 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:27

ليۆيادا ءدىني جانە ەتنيكالىق پارتيالارعا تىيىم سالىندى

اباي-اقپارات 1618

26 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:25

رەسەيدە شاريعات سوتىن ەنگىزۋ تۋرالى داۋ شىقتى

اباي-اقپارات 1480

26 ءساۋىر, 2012 ساعات 07:39

«جەتىمبۇرىشتان» قاشان قۇتىلامىز؟

اباي-اقپارات 1607