سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37

2011 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:09

ومىرزاق اقجىگىت. و كازاحاح… يلي پلوحو، يلي نيچەگو

اباي-اقپارات 2502

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:06

سەريك مالەەۆ. ناشي رۋسسكيە. ي نە ناشا يمپەريا…

اباي-اقپارات 3126

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 06:03

الماتىدا «مەدەۋ» مۇز ايدىنىندا كونكي تەبۋ ماۋسىمى اشىلادى

اباي-اقپارات 3616

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 05:46

استانادا ۆودوكانالىنىڭ سلەسارىن توق ۇرىپ قايتىس بولدى

اباي-اقپارات 1522