جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2009 ساعات 05:31

الاش جاستارى اڭساعان قوعام

اباي-اقپارات 3618

28 قىركۇيەك, 2009 ساعات 05:11

قازاقشا تەلەباعدارلامالاردىڭ دەڭگەيى قانداي؟

اباي-اقپارات 2199

28 قىركۇيەك, 2009 ساعات 04:16

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا

اباي-اقپارات 1673

26 قىركۇيەك, 2009 ساعات 10:04

ادەبيەت

اباي-اقپارات 1765

25 قىركۇيەك, 2009 ساعات 10:23

قر تەڭىز كەمەلەرىنىڭ سانى 240-قا جەتتى – قر ككم

اباي-اقپارات 1835

25 قىركۇيەك, 2009 ساعات 10:22

پرەمەر قازاقستاندا IT-يندۋستريانىڭ بەلسەندى دامۋىن قولدايدى

اباي-اقپارات 1750