جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825
2455 0 پىكىر 1 تامىز, 2019 ساعات 10:32

كاجدىي گراجدانين دو كونتسا تەكۋششەگو گودا موجەت ۆوسپولزوۆاتسيا داننوي كامپانيەي پو سپيسانيۋ ناچيسلەننىح پەنەي

ۋپراۆلەنيە گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو المالينسكومۋ رايونۋ گورودا الماتى دوۆوديت دو ۆاشەگو سۆەدەنيا، چتو ۆ رامكاح زاكونا، پرەدۋسماتريۆايۋششەگو پروۆەدەنيە نالوگوۆوي امنيستي، پودپيساننوگو گلاۆوي گوسۋدارستۆا 4 يۋليا ت.گ.، پريكازوم مينيستەرستۆا فينانسوۆ بۋدۋت ۋتۆەرجدەنى پراۆيلا پروۆەدەنيا نالوگوۆوي امنيستي.

وتمەتيم، زاكون ۆستۋپيل، 16 يۋليا 2019 گودا. كاجدىي گراجدانين دو كونتسا تەكۋششەگو گودا موجەت ۆوسپولزوۆاتسيا داننوي كامپانيەي پو سپيسانيۋ ناچيسلەننىح پەنەي.

ۆ ەتوي سۆيازي، ۆاجنوي مەروي داننوي امنيستي ياۆلياەتسيا ۆوزموجنوست سپيسانيا نالوگوۆوي زادولجەننوستي فيزيچەسكيم ليتسام.

ەدينستۆەننىم ۋسلوۆيەم دليا سپيسانيا پەني ياۆلياەتسيا ۋپلاتا فيزيچەسكيم ليتسوم وسنوۆنوگو دولگا پو نالوگام. نالوگوپلاتەلششيكام سپەتسيالنو دليا ەتوگو نيكۋدا وبراششاتسيا نە نۋجنو، ورگانى گوس.دوحودوۆ بۋدۋت ەجەدنەۆنو مونيتوريت سوستويانيە ليتسەۆىح سچەتوۆ فيزيچەسكيح ليتس ي پري ۋپلاتە يمي وسنوۆنوگو دولگا ۆىنەسۋت سووتۆەتستۆۋيۋششەە رەشەنيە و سپيساني پەني.

ۆ سلۋچاياح، ەسلي نالوگوپلاتەلششيك ۆ تەچەني تەكۋششەگو گودا ۋجە پرويزۆەل ۆىپلاتۋ وسنوۆنوگو دولگا ي پەني پو نالوگام زا پروشلىي گود، سۋمما پەني پودلەجيت ۆوزۆراتۋ. دليا ەتوگو نەوبحوديمو وبراتيتسيا س زاياۆلەنيەم ۆ ورگانى گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ.

اسەل جەتەنوۆا

گل. سپەتسياليست وتدەلا "تسەنترا پو پريەمۋ ي وبرابوتكە ينفورماتسي يۋل ي يپ، نر"

Abai.kz 

0 پىكىر